POMOC DROGOWA AUSTRIA

Nasza firma podejmuje się pomocy drogowej na terenie Austrii. Pomoc drogowa Austria od wielu lat świadczymy usługi z zakresu usuwania skutków wypadków i kolizji, holowania samochodów dostawczych i osobowych oraz awaryjnego otwierania samochodów. Oferujemy również usługi wyciągania aut z rowu, błota i śniegu, wyjazdów po samochody za granicę, a także obsługę assistance. Wykonujemy drobne naprawy usterek pojazdów na miejscu, jeśli natomiast awaria jest poważniejsza, odwozimy samochód do naszego warsztatu czynnego 24 godziny na dobę.

 

UnsereFirmaleistetPannenhilfe in Österreich. Straßenhilfe Österreich Seitvielen Jahren bieten wir Dienstleistungenim Bereich der Unfall- und Kollisionswiederherstellung, des Abschleppens von Lieferwagen und Personenkraftwagensowie der Notentriegelung von Autos an. Wirbietenauch DienstleistungenzumZiehen von Autos auseinem Graben, Schlamm und Schnee, Reisen für Autos ins Auslandsowie Hilfsdienste an. Wirführenkleinere Reparaturen von Fahrzeugfehlernvor Ort durch. Wenn die Pannejedochschwerwiegenderist, bringenwir das Auto rund um die Uhr in unsereWerkstatt.

laweta Austria
pomoc drogowa Austria

LAWETA AUSTRIA

Działamy na terenie Austrii. Laweta Austria pozostają do Państwa dyspozycji przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Posiadamy dużą flotę pojazdów, dzięki czemu możemy dotrzeć do potrzebującego pomocy klienta w rekordowo krótkim czasie, nawet w ciągu kilkunastu minut. Austria lawety zapewniają konkurencyjne, niskie ceny oraz miłą i fachową obsługę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz znakomity sprzęt, co gwarantuje wysokiej klasy, bezpieczny serwis i inne usługi.

 

Wirsind in Österreichtätig. Der österreichischeAbschleppwagenstehtIhnen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die WochezurVerfügung. WirverfügenübereinegroßeFahrzeugflotte, mit der wir den Kunden, der Hilfebenötigt, in RekordzeitauchinnerhalbwenigerMinutenerreichenkönnen. ÖsterreichsAbschleppwagenbietenwettbewerbsfähige, niedrigePreisesowiefreundlichen und professionellen Service. WirverfügenüberlangjährigeErfahrung und einehervorragendeAusstattung, die einenerstklassigen, sicheren Service und andereDienstleistungengarantiert.

znacznik strzałka
znacznik strzałka

oferujemy :

 • Wykonujemy drobne naprawy na miejscu awarii
 • Wyciąganie z rowu, błota, śniegu
 • Pomoc techniczna na terenie Dąbrowy Górniczej
 • Holowanie na lawecie
 • Wyjazdy po samochody za granicę
 • Pomoc drogowa
 • Holujemy wszystkie pojazdy
 • Obsługa Assistance
 • Awaryjne uruchamianie auta za pomocą kabli
 • Przewóz aut każdego typu
 • Zmiana koła
 • Dowóz paliwa

Skontaktuj się z nami

kontakt